نرخ کسب درآمد کوتاه کننده لینک

توضیحات بسته / کشور درآمد در هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت
ایران (جمهوری اسلامی) ۱۰٬۰۰۰تومان ۱۰٬۰۰۰تومان
پاکستان ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
عراق ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
امارات متحده عربی ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
انگلستان ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
ایالات متحده ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
آلمان ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
عربستان سعودی ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
افغانستان ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
کانادا ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
نمایش جهانی (همه کشورها) ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان